Cille Hald Egholm

Kandidat til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune

I København skal borgeren altid komme først

Mit navn er Cille Hald Egholm. Jeg er 22 år gammel, og så bor jeg i Københavns nordvestkvarter. Til daglig studerer jeg statskundskab på Københavns Universitet, hvor jeg netop har påbegyndt min kandidatgrad.

Jeg brænder for, at alle byens borgere - både studerende, børnefamilier og byens mange udsatte - skal synes, at København er et dejligt sted at bo. Nedenfor kan du læse om de konkrete mærkesager, som jeg vil forfølge i Borgerrepræsentationen.

Jeg håber, at du vil stemme på mig.

Kernevelfærd først

Hvis København skal være et dejligt sted for alle, så kræver det, at vi tager hånd om dem, der trænger mest. Det kræver, at vi målretter kommunens indsatser mod dem, der har brug for en hånd eller et sted at sove. Det synes jeg er vigtigere end at sikre kommunale bycykler.

En nemmere hverdag for alle trafikanter

København skal være en grøn kommune, men det bliver vi ikke ved at nedlægge p-pladser, hæve parkeringspriser og udskamme bilister. I stedet skal vi udvide den kollektive trafik, så denne bliver et attraktivt alternativ til privatbilismen. Vi skal dog ligeledes turde at erkende, at bilen vedbliver at være en nødvendighed for mange borgere - både nu og i fremtiden.

Et boligmarked i balance

Det københavnske boligmarked er enormt skævvredet. Jeg vil derfor arbejde for, at der bygges flere boliger, og at boligmarkedet udelukkende reguleres på baggrund af efterspørgsel, så̊ København reelt kan være en by for alle – både studerende, familier og pensionister.

Mit CV

Erhvervserfaring

 • Kontrast.dk
  November 2020 - nu
  Programvært på videomagasinet "Cilles Sorte Skole"
 • Szpirt & Company
  Juni 2020 - oktober 2021
  Project Associate & Junior Advisor
 • Musen og Elefanten
  September 2019 - august 2020
  Blå Bar manager
 • Fakta
  September 2016 - august 2019
  Servicemedarbejder & 1. assistent

Frivillige aktiviteter

 • Konservative Studerende på Københavns Universitet
  Februar 2020 - september 2021
  Formand
 • Venstres Ungdom København
  Januar 2020 - september 2021
  Bestyrelsesmedlem & næstformand
 • Regeringens Ungdomspanel om trivsel
  Marts 2021 - juni 2021
  Medlem af ungdomspanelet
 • Center for specialundervisning for voksne (CSV)
  Juni 2019 - juni 2021
  Bestyrelsesmedlem, borgerrepræsentant
 • Konservative Studerendes Landsorganisation
  November 2019 - oktober 2020
  Forretningsfører & næstformand

Uddannelse

 • Københavns Universitet
  Juli 2021 - nu
  Kandidat i statskundskab
 • Københavns Universitet
  September 2018 - juni 2021
  Bachelor i statskundskab
 • CEPOS Akademi
  September 2019 - juni 2020
  Alumne
 • HF-Centret Efterslægten
  August 2016 - juni 2018
  Musik-sproglig student